14. September 2022., 00:02

Haszonelvű hímsovinizmus - III. rész(Murinai Angéla: 10 okom a haragra)

A BURKOLT HÍMSOVINIZMUS 

A burkolt hímsovinizmus Bonino szerint a legkártékonyabb a partnerek közötti egyenlőségre és a nő önállóságára nézve. Alattomos és alig észrevehető jellege miatt rejtett marad (néha még a férfi számára is), a mögötte meghúzódó szándék pedig a nő feletti uralom és rendelkezés kikényszerítése.

A férfi ezt nem erővel éri el. Ehelyett éppen partnere iránta érzett szeretetét, belé vetett bizalmát használja arra, hogy olyan magatartásformákra vegye őt rá, amelyek révén csökkennek a lehetőségei a hatékony gondolkozásra és cselekvésre, és hogy végül a férfi által megszabott módon hozzon döntéseket, majd a saját igényei és akarata ellenében cselekedjen.

Az ide tartozó manőverek az alábbiakban felsorolt csoportokra oszthatók, melyek elkülönítése főként a leírás áttekinthetőségét szolgálja, míg a valóságban a férfi mindezek bonyolult és fondorlatos keverékét működteti.

AZ INTIMITÁS HIÁNYÁNAK MEGTEREMTÉSE

Gyakran hallani, hogy a férfiaknak nehezükre esik az intimitás megteremtése. Ez igaz is, ám ugyanannyira igaz, hogy az intimitás elkerülése a férfiak által nap mint nap használt uralmi eszköz. „Az intimitás hiányának megteremtése” címszó alatt a távolságtartás manővereit gyűjtöttük össze.

A távolságtartás révén a férfi kontrollálja a párbeszéd szabályait. Abból a hiedelemből indul ki, hogy neki, a „teremtés koronájának” korlátlan joga van eltávolodni minden előzetes megbeszélés nélkül, és csak önmagának tartozik elszámolással cselekedetei felől (anélkül, hogy megengedné ugyanezt a jogot a nőnek).

Így éri el a férfi, hogy a nő alkalmazkodjék a kívánságaihoz az intimitás fokát, az elvégzendő házimunka mennyiségét, a rendelkezésre állás mértékét és a megosztandó témák mibenlétét illetően. Megvalósul a férfinak az a kívánsága, hogy elsősorban önmagával kelljen csak foglalkoznia, és meghiúsul a nőnek az az igénye, hogy kapcsolatuk kölcsönös legyen. A manőverek fő üzenete az, hogy a férfi számára ő maga a fontos, a viszony és a kötelék másodlagosak. E csoporton belül az alábbi hatékony technikákat különböztethetjük meg:

CSÖND

Ősidők óta ismert férfi magatartás, miszerint a férfiak nem szeretnek beszélni, legalábbis nem a belső, érzelmi világukról. Csöndben maradni több, mint nem tudni beszélni: azt jelenti, hogy a férfi nem érzi kötelezve magát arra, hogy beszéljen vagy magyarázatokkal szolgáljon, vagy információkkal lássa el partnerét (miközben tőle megköveteli, hogy nyitott könyv legyen előtte). Mindezt csak az engedheti meg magának, akinek hatalma van. Ily módon a csönd a párbeszéd hiányát erőlteti a kapcsolatra, és arra kényszeríti a nőt, hogy ő töltse ki az így keletkezett kommunikációs űrt. A nőnek ki kell találnia, mit érez és gondol a férfi, és körülötte kell, hogy forogjon a figyelme, nehogy elszalassza a ritka pillanatokat, amikor a férfi elérhető. A nő ebbéli igyekezetét a férfi gyakran üldözésként éli meg, és tagadja, hogy ennek oka az ő magatartásában rejlene. Ebből a hímsovinizmus által kikényszerített viselkedésből születnek azután azok a nőket gúnyoló poénok, miszerint a nők folyton butaságokról locsognak.

ELZÁRKÓZÁS ÉS MANIPULATÍV ROSSZKEDV

Az előző manőver továbbvitele. Akkor szokott ehhez folyamodni a férfi, amikor a nő közeledést, választ vagy elköteleződést vár el tőle, és nem adja fel ebbéli igényét a férfi hallgatásának hatására sem. A férfi ilyenkor távolságot teremt, amivel rákényszeríti a nőre a közelség hiányát.

Az ilyenkor elhangzó védekező mondatok lehetővé teszik, hogy ne az legyen a téma, hogy jogosak-e a nő igényei, hanem a férfi érzése, hogy behatoltak a területére, és vád érte őt: „Hagyjál békében!”, „Láthatod, hogy dolgom van!”, „Ne gyere már megint problémákkal!”, „Ne nyomulj!”, „Neked soha semmi nem elég!” „Ne parancsolgass nekem!” „Úgy csinálom, ahogy én akarom!”, „Egész nap gürizek, és nyugalmat akarok!”, majd mindezek betetőzéseként a kategorikus „Elegem van belőled!”

AZ ELISMERÉS ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS SZŰKEN MÉRÉSE

A férfi fukarul méri a nő személyének, szükségleteinek, értékeinek, jogainak járó elismerést, és azt se becsüli meg, hogy a nő mennyivel járul hozzá a férfi, illetve az egész család lelki és testi jólétéhez. Sok nő felismeri a HHS e formáját („semmibevevésnek” szokták nevezni), mivel a párkapcsolat nem az egyetlen közeg, ahol elszenvedi ezt. Ez a viselkedés gyakorta azt eredményezi, hogy a nő még inkább küzd az elismerésért, a férfi szeretetéért, és így válik egyre inkább érzelmileg kiszolgáltatottá. Másik hatása, hogy túlértékelődik mindaz a kevés figyelem, amivel a férfi olykor megajándékozza a nőt.

Ezt a technikát kísérő tipikus mondat: „Amúgy is tudod, hogy szeretlek (vagy értékelem, amit csinálsz), miért kéne mondanom is?”

AZ INTIM TÉR MEGSZÁLLÁSA KÍVÜLÁLLÓKKAL

A férfi folyamatosan barátokkal, tévével, megbeszélésekkel vagy egyéb aktivitásokkal tölti ki a kapcsolat színterét. Ennek révén a minimumra csökken vagy megszűnik létezni az intim tér. Néha még az a vád is kíséri, hogy a nő „nem eléggé társasági lény”.

Mindez a kiszolgáltatottság és a tehetetlenség érzetét kelti a nőben, amely zavarodottsággal, szorongással, bűntudattal és – hiszen nem áll fenn nyilvánvaló kényszer – a saját ítélőképességébe vetett kétséggel vegyül. Ez természetesen hozzájárul ahhoz, hogy megrendüljön az önbizalma, csorbát szenvedjen az önbecsülése, és ebből kifolyólag csökkenjen az önállósága – így az önmagáról alkotott képe is az alárendelt szerep elfoglalására fogja őt késztetni.

A nő nem szokta érzékelni – éppen burkolt jellege miatt – ezt a fajta HHS-t, amitől azonban nem kevésbé érzi meg annak kényszerítő hatását. Az ennek nyomán benne kialakuló rossz közérzet miatt a nő gyakran késleltetett és a férfi szerint „eltúlzott” módon reagál rosszkedvvel, hidegséggel és „ok nélküli” dühkitörésekkel. A burkolt HHS nagyrészt „normális” (tehát mindennapos) férfi viselkedésnek számít. Éppen ezért nemcsak nagyon hatékonyan növeli a férfi hatalmi esélyeit arra, hogy az ő igaza és kívánságai valósuljanak meg a kapcsolatban, hanem különösen romboló hatással van azokra a nőkre, akik függenek a férfiak jóváhagyásától.

ANYUTENTIKUS CSOPORT

Donation page
Youtube
Be a donator

75 EUR

PATRIARCHÁLIS VESZTESÉGEINK 10 alkalmas feldolgozó csoport **Időpontok:**január 11, 25; február 8, 22; március 8, 22; április 5, 19; május 3, 17. Minden második szerda 18-20h - Neveltetésből adódó hátrányok -nemi szerepekből adódó hátrányok - önismeret hiánya - nem valódi választásaink - munkahelyi hátrányaink - zaklatások, erőszak - szóbeli és lelki bántalmazás - anyaságból adódó hátrányok - önmagunk elvesztése - karrierünk derékba törése - másodrendű állampolgár érzés - szexuális kizsákmányolás - csalódás a párkapcsolatokban

Be a donator

30 EUR

Egyszeri támogatási lehetőség. - ha tetszik a munkánk - ha boldog vagy - ha szeretnél egy anyatársat meghívni egy workshopra - csak úgy

Be a donator

3 EUR

Monthly

Havonta egyszer gondolj ránk, és hívj meg minket egy kávéra :)

Be a donator

15 EUR

Monthly

Havonta egyszer hívj meg minket egy masszázsra :) :

Be a donator

1 EUR

Monthly

Egy gombóc fagyi ára, de sok gombóc fagyi a csoportból, már meg tudja tartani a közösséget.

Further posts